ข่าวสารล่าสุด

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560


รบกวนประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการมาตรฐานคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น(0.10MB)

เนื่องจากจะมีโครงการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น ให้ได้มาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น ทางกรมการค้าภายใน ได้มอบหมายให้สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอให้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐานคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น ในปี 2556 นี้ กรอกแบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา ในวันที่ 16 ม.ค. 2556 เพื่อรับฟังคำชี้แจงของโครงการนี้ว่าได้รับประโยชน์อะไรบ้าง พร้อมขั้นตอนการตรวจประเมิน หรือถ้าบริษัทใดสนใจอยากเข้าร่วมโครงการปีนี้ โดยกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ดังเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ค่ะ