ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

จัดสัมมนาเรื่อง “ทุกมาตรฐานการจัดเก็บและกระจายสินค้า 360 องศา ทั่วโลก ”

20/Nov/2017

สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นจัดสัมมนาเรื่อง "ทุกมาตรฐานการจัดเก็บและกระจายสินค้า 360 องศา  ทั่วโลก ” โดยได้รับเกียรติจาก นายบุณยฤทธิ์  กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน และคุณธีรนาถ ลิ้มปิโชติกุล จาก Food Segment Manager of SGS Thailand Ltd. เป็นวิทยากรแบ่งปันข้อมูล ณ ห้องแวนด้า 1 โรงแรมทีเคพาเลซ & คอนเวนชั่น  กรุงเทพฯ  (20 พ.ย. 60)

Back