ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไขร่างนิยามอาชีพและอุตสาหกรรม สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้าทางบก

23/Nov/2017
ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม นายกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไขร่างนิยามอาชีพและอุตสาหกรรม สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้าทางบก  ณ ห้องประชุมตรีเทพ ชั้น 14 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จัดโดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (23 พ.ย. 60)

Back