ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

ประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์

15/Nov/2017
นายณัฐภูมิ เปาวรัตน์ อุปนายกสมาคมฯ เข้าประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์และกำหนดแนวทางและมาตรการผลักดันกลุ่มคนในอาชีพเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ  สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์  ณ ห้องบอร์ดรูม อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้น 17 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน ) (15 พ.ย. 60)

Back