ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายสมาคมการค้า โครงการพลังเครือข่ายสมาคมการค้า:The Power Of Networking

31/Aug/2017

นายณัฐภูมิ เปาวรัตน์อุปนายกสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายสมาคมการค้า โครงการพลังเครือข่ายสมาคมการค้า:The Power Of Networking เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และวันที่ 1 กันยายน 2560 ณ จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Back