ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยพณิชยการบางนา กับ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

22/Aug/2017

ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม นายกสมาคมฯ , น.ส.ชุติพร อธิเกียรติ เลขาธิการสมาคมฯ , น.ส.สุจิตรา หาญบัญชากิจ

ที่ปรึกษาสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยพณิชยการบางนา สถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร กับ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เพื่อจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ณ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครนิทร์ เมื่อวันที่ 22

สิงหาคม 2560เวลา 13.00-16.00 น. จัดโดยวิทยาลัยพณิชยการบางนา

Back