ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

งานสัมมนาเรื่อง เครือข่ายธุรกิจคลังสินค้า สู่ยุค Thailand 4.0

16/Aug/2017

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดสัมมนาเรื่อง เครือข่ายธุรกิจคลังสินค้า สู่ยุค Thailand 4.0

ณ โรงแรมริชมอนด์ คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-15.00 น. โดยมี

นายกสมาคมฯ –คณะกรรมการ-สมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมงาน จัดโดยกองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

Back