ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

การจัดสอบประเมินสมรรถนะอาชีพ ผู้ควบคุมคลังสินค้า ชั้นที่ 1 ครั้งที่ 3/2560

06/Aug/2017

คณะทำงานองค์กรรับรองของสมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ได้จัดสอบประเมินสมรรถนะอาชีพ

ผู้ควบคุมคลังสินค้า ชั้นที่ 1 ครั้งที่ 3/2560 โดยมีพนักงานจาก บจก.เทพมณีโคลด์สตอเรจ (ตลาดไท) สมาชิกสมาคมฯ และนักศึกษาจากวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ เข้าร่วมทดสอบ จำนวน 79 คน ณ ศูนย์ทดสอบ

บจก.นิ่มซี่เส็งโลจิสติกส์ ถ.บรมราชชนนี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น.

Back