ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมสัญจรประจำเดือน มิถุนายน 2560

16/Jun/2017
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมสัญจรประจำเดือน มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ วิทยาลัยพณิชยการบางนา โดยมีนายปฏิเวธ พึ่งอุบล ผู้อำนวยการ, นางบวรลักษณ์ มะวิญธร รองผู้อำนวยการ และคณะอาจารย์แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์เป็น    ผู้ต้อนรับ (16 มิ.ย. 60)

Back