ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

การประชาพิเคราะห์กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

12/Jun/2017
ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม นายกสมาคมฯ เข้าร่วมการประชาพิเคราะห์กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  ณ ห้องรัชดา 1-2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดาภิเษก แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพฯ  จัดโดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (12 มิ.ย. 60)

Back