ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

งานสัมมนาเชิงวิชาการและรับใบประกาศนียบัตร “ผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพ (Assessor) ของประเทศไทยก้าวไกลสู่สากล

25/May/2017
นางปิยะนุช สัมฤทธิ์, นายปัญญา ซุ่นทรัพย์กรรมการบริหารสมาคมฯ และนางรัณดา พลสิงหะ เจ้าหน้าที่ประสานงานสมาคมฯ เข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการและรับใบประกาศนียบัตร "ผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพ (Assessor)ของประเทศไทยก้าวไกลสู่สากล ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ (25 พ.ค. 60)

Back