ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)

23/May/2017
นายสุชัย สถาพร, นายปัญญา ซุ่นทรัพย์, นายสุกราน รักพ่วง กรรมการบริหารสมาคมฯ,น.ส.สุจิตรา หาญบัญชากิจ ที่ปรึกษาสมาคมฯ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024) ประจำปีงบประมาณ 2559 หลักสูตรการตรวจประเมินภายในองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามข้อบังคับของสคช.จัดโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ (23-24 พ.ค. 60)

Back