ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

งาน “บันไดสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ และปัจฉิมนิเทศ 2560”

18/May/2017

นายปัญญา ซุ่นทรัพย์กรรมการสมาคมฯ เป็นผู้แทนสมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ

1.คุณสมบัติของพนักงานคลังสินค้าที่ตรงต่อความต้องการของผู้ประกอบการคลังสินค้า

2.ประโยชน์ของการเข้าทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขางานจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และการกระจายสินค้า

ในงาน "บันไดสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ และปัจฉิมนิเทศ 2560”   มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  จ.จันทบุรี (18 พ.ค. 60)

Back