ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

การประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง "ความเป็นไปได้ในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่พึงได้รับ จากการนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ในสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์“

09/May/2017
ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย นางสาวสุจิตรา หาญบัญชากิจ ที่ปรึกษาสมาคมฯ และนางรัณดา พลสิงหะ เจ้าหน้าที่ประสานงานสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง "ความเป็นไปได้ในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่พึงได้รับ จากการนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ในสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์" จัดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ณ  โรงแรม ดิเอมเมอรัล กรุงเทพฯ (9 พ.ค. 60)

Back