ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

การฝึกอบรมมาตรฐาน ISO17024

08/May/2017
นายสุชัย สถาพร และนายปัญญา ซุ่นทรัพย์ กรรมการบริหารสมาคมฯ  เข้าร่วมอบรม การฝึกอบรมมาตรฐาน ISO17024 หลักสูตรที่2 การจัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จัดโดยสถาบันรับรองมาตรฐาน Masci ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ณ โรงแรมดีเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ (8-9 พ.ค. 60)

Back