ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประชุมประจำเดือน เมษายน 2560

19/Apr/2017
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน เมษายน 2560 โดยมี ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม นายกสมาคมฯ เป็นประธาน ที่ประชุม และนางบวรลักษณ์ มะวิญธร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพาณิชยการบางนา พร้อมด้วยนางสาวสุภัทรา ประสงค์ชัย  ขอเข้าพบกรรมการสมาคมฯ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนเรื่ององค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้า และรับนักศึกษาภาคทวิภาคีเข้าฝึกงานในบริษัทของสมาชิกสมาคมฯ ณ ตึกกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ (19 เม.ย. 60)

Back