ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 50

26/Apr/2017

ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม นายกสมาคมฯ เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 50 ณ ห้องนภาลัย บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี

กรุงเทพฯ พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระ

โดยนายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย ได้ดำรงตำแหน่งประธาน

กรรมการสภาหอการค้าไทย คนที่ 19 (26 เม.ย. 60)

Back