ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

อมรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไป สำหรับหน่วยรับรองบุคลากรตามมาตรฐาน ISO/IEC17024

07/Feb/2017
คุณอภิรดี ศรีวัฒนา กรรมการสมาคมฯ และคุณสุจิตรา หาญบัญชากิจ  ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าอมรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไป สำหรับหน่วยรับรองบุคลากรตามมาตรฐาน ISO/IEC17024 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่นจัดโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (7-9 ก.พ. 60)

Back