ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาโลจิสติกส์ ระยะที่ 3

03/Feb/2017
ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม นายกสมาคมฯ และคุณปิยะนุช สัมฤทธิ์ อุปนายกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาโลจิสติกส์ ระยะที่ 3 ณ ห้อง Board Room อาคารซันทาวเวอร์ บี ชั้น 17 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (3 ก.พ. 60)

Back