ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมาคมการค้า รุ่นที่ 1

02/Feb/2017
คุณสุจิตรา หาญบัญชากิจ ผู้จัดการสมาคมฯ และคุณรัณดา พลสิงหะ เจ้าหน้าที่ประสานงานสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมาคมการค้า รุ่นที่ 1 เรื่อง "การสร้าง Value creation ให้กับองค์กร”ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี (2 ก.พ. 60)

Back