ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมาคมการค้า รุ่นที่ 1

15/Jan/2017

คุณสุจิตรา หาญบัญชากิจ ผู้จัดการสมาคมฯ และคุณรัณดา พลสิงหะ เจ้าหน้าที่ประสานงานสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมาคมการค้า รุ่นที่ 1  ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี (15 ม.ค. 60)

Back