ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

ฝึกอบรมหลักสูตร “มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบ"

22/Jan/2017
คุณสุชัย สถาพร อุปนายกสมาคมฯ พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบ” สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์สาขางานจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และการกระจายสินค้า มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่สอบให้มีความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากล จัดโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ณ บจก.นิ่มซี่เส็งโลจิสติกส์ ถ.บรมราชชนนี (22 ม.ค. 60)

Back