ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

กิจกรรมกระตุ้นการลงทุนครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการเงินหมุนเวียน เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

18/Jan/2017

ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม นายกสมาคมฯ และน.ส.ชุติพร อธิเกียรติ์ รองเลขาธิการสมาคมฯ เข้าร่วมงานกิจกรรมกระตุ้นการลงทุนครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันพลังงาน ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์

คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ และกระตุ้นให้เกิดการออกแบบและก่อสร้างอาคารให้มีการอนุรักษ์พลังงาน

รวมถึงสร้างความมั่นใจให้กับสถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (18 ม.ค. 60)

Back