ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

การสัมมนา “การปฏิบัติตาม พรบ.คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558 และธุรกิจรับฝากเก็บสินค้าในยุคประเทศไทย 4.0”

28/Mar/2017

นายสุชัย สถาพร อุปนายกสมาคมฯ, นางอมรพร โคตระวีระ อุปนายกสมาคมฯ และนายขวัญชัย จันทร์พงษ์กรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมสัมมนา "การปฏิบัติตาม พรบ.คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558 และธุรกิจรับฝากเก็บสินค้าในยุคประเทศไทย 4.0” ณ โรงแรมเซ็นทรัล เพลส อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมีนายสุชาติ สินรัตน์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา

(28 มี.ค. 60)

Back