ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

กิจกรรมสัมมนา Logistics Showcase 2560 ครั้งที่ 4

15/Mar/2017

คุณสุชัย สถาพร อุปนายกสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา Logistics Showcase 2560 ครั้งที่ 4 หัวข้อ "การทำธุรกิจในยุค 4.0" ณ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดย ภญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชย์กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีแอล อินโนเวชั่น จำกัด และผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์บรรยายหัวข้อ "ก้าวอย่างไร ให้ยั่งยืนในยุค Digital 4.0” และนางปิยะนุช สัมฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท    นิ่มซี่เส็ง โลจิสติกส์ จำกัด บรรยายหัวข้อ "ขนส่ง 4.0” ได้แบ่งปันประสบการณ์ของธุรกิจในยุคนี้ว่า "Business Model ทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไป ธุรกิจต่างๆ ได้พึ่งพาการตลาดแบบออนไลน์ ด้วยเพราะว่ามีอัตราการเติบโตของการใช้อินเตอร์เน็ตที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ส่งผลให้กิจกรรมและรูปแบบการทำงานเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน จากรูปแบบการทำงานแบบเดิม ลูกค้ามาส่งของให้บริษัทฯ เพื่อดำเนินการกระจายสินค้าและส่งไปยังสถานที่ต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า จึงเห็นวิธีการทำงานที่ซ้ำซ้อนกับการทำงานของลูกค้า มีการสูญเสียเกิดขึ้นทั้งเรื่องเวลาและค่าใช้จ่ายในการขนถ่ายสินค้าหลายรอบ รวมถึงระบบการดำเนินงานในเรื่องการจัดการเอกสารด้วย ดังนั้นการทำงานในรูปแบบใหม่ต้องคิดร่วมกันกับลูกค้าเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันมากที่สุด ลดค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าได้สูงสุด เช่น การดำเนินการไปรับสินค้าที่ลูกค้าโดยตรงเพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนการย้ายสินค้าไปมาระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาช่องทางการขยายตลาดให้ลูกค้ารู้จักการบริการขนส่งรูปแบบใหม่ของบริษัทฯ ด้วยการทำการตลาดออนไลน์ผ่าน Application ให้ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดการบริการและเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ และสามารถใช้ข้อมูลเบื้องต้นจาก Application ต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ ในการใช้บริการการขนส่ง จากแนวโน้มที่ผ่านมาจะเห็นว่าเมื่อธุรกิจการค้าออนไลน์มีมูลค่าทางการตลาดสูงขึ้น ก็จะทำให้ธุรกิจขนส่งมีการใช้บริการที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน” (15 มี.ค. 60)

Back