ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

งาน "Trade Association‘s President Club (TAP Club)" ครั้งที่ 1

13/Mar/2017

ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม นายกสมาคมฯ เข้าร่วมงาน "Trade Association‘s President Club (TAP Club)" ครั้งที่ 1

โดยมีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการฯ พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษ

เรื่อง "โลกเปลี่ยน...ความท้าทายที่ต้องเผชิญในอนาคต” และมีนางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นายสนั่น อังอุบลกุล รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมการค้าต่างๆ เข้าร่วม ณ สำนัก

งานปลัดกระทรวงพาณิชย์(13 มี.ค. 60)

Back