ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

การจัดทำแผนการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์

22/Dec/2016
ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม นายกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม "การจัดทำแผนการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์  ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ครู ผู้ปกครอง วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม จังหวัดนครปฐม จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (22 ธ.ค. 2559)

Back