ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

การฝึกอบรม “เทคนิคการตรวจประเมิน”

19/Dec/2016
กรรมการบริหารสมาคม ประกอบด้วย คุณปัญญา ซุ่นทรัพย์, คุณอภิรดี ศรีวัฒนา และผู้จัดการสมาคม คุณสุจิตรา หาญบัญชากิจ เข้าร่วมการฝึกอบรม "เทคนิคการตรวจประเมิน” จัดโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ หลักสี่ กรุงเทพฯ (19-23 ธ.ค. 2559)

Back