ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

งาน ASEAN COLD/PHARMA CHAIN 2017

21/Dec/2016
นายพศิน จันทรทิม จากบริษัท ไดเวอร์ซีไฟด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ ประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ เพื่อชี้แจงให้ข้อมูลและขอสนับสนุนการจัดงาน ASEAN COLD/PHARMA CHAIN 2017 ณ ห้องประชุม 20911 ชั้น 9 ตึกกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ (21 ธ.ค. 2559)

Back