ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการกำหนดค่าตอบแทนและประโยชน์ที่พึงได้จากการนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้

21/Dec/2016
ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม นายกสมาคมฯ ได้ให้สัมภาษณ์กับ     ผศ.สุเนตรา จันทรบุรี นักวิจัยและอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ และทีมงานสัมภาษณ์ จากศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งได้รับมอบหมายจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้เป็นที่ปรึกษา "โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการกำหนดค่าตอบแทนและประโยชน์ที่พึงได้จากการนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ (Study on remuneration and benefits   from using the Professional qualification system) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559” เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยในโครงการ ณ ห้องประชุม 20911 ชั้น 9 ตึกกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ (21 ธ.ค. 2559)

Back