ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

งานเสวนา เรื่อง “คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาคลังสินค้า ประตูสู่ ไทยแลนด์ 4.0 ”

16/Nov/2016

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ร่วมกับ

สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

ได้จัดงานเสวนาเรื่อง "คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาคลังสินค้า ประตูสู่ ไทยแลนด์ 4.0และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการประเมิน สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์สาขางานจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และการกระจายสินค้า อาชีพผู้ควบคุมคลังสินค้า ประกอบด้วยพนักงานปฏิบัติงานคลังสินค้า และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ ณ ห้องราชาวดี โรงแรม ทีเค พาเลซ ถ.แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 และได้รับเกียรติจากท่านรองผู้อำนวยการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) คุณอภิวัฒน์ อัคนิทัตเป็นประธานเปิดงาน

Back