ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

งานเปิดตัวโครงการ Trade Association President Club (TAP)

28/Nov/2016

ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม นายกสมาคมฯ, นางสาวสุวิมล พงศ์พิทยานันต์อุปนายกสมาคมฯ ,นายสิทธิชัย วชิรพรพงศา ที่ปรึกษาสมาคมฯ เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการTrade Association President Club (TAP) ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์       จัดโดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดย คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรวมตัวของผู้บริหารให้เกิดเป็นเครือข่ายสมาคมการค้าที่เข้มแข็ง (28 พ.ย. 2559)

Back