ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมาคมการค้า

10/Nov/2016

นายสุกราน รักพ่วง กรรมการสมาคมฯ, น.ส.สุจิตรา หาญบัญชากิจ ผู้จัดการสมาคมฯ และนางรัณดา พลสิงหะ เจ้าหน้าที่ประสานงานสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมาคมการค้า ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดโดยกองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (10 พ.ย. 2559)

Back