ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

การสัมมนาให้ความรู้ ข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558

31/Aug/2016

ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม ร่วมเป็นวิทยากรการสัมมนาให้ความรู้

 ข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558 ครั้งที่4 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติคโฮเต็ล         จ.สงขลา  จัดงานโดยกองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรม   การค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ( 31 Aug 2016 )

Back