ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

การสัมมนาให้ความรู้ ข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558

19/Aug/2016

นายสุชัย สถาพร ร่วมเป็นวิทยากรการสัมมนาให้ความรู้

 ข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558 ครั้งที่3 ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว        จ.เชียงใหม่ จัดงานโดยกองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด   กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ( 19 Aug 2016 )

Back