ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

งานครบรอบ 96 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์

18/Aug/2016
น.ส.สุวิมล พงศ์พิทยานันต์ และน.ส.สุจิตรา หาญบัญชากิจ เข้าร่วมงานครบรอบ 96 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์   อาคารสำนักงานปลัดพาณิชย์ และทางสมาคมฯ ร่วมทำบุญบริจาคเงินสมทบ "มูลนิธิวิสสุกรรม” เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่บุตร ธิดา ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 5,000 บาท จัดงานโดยกระทรวงพาณิชย์ (18 Aug 2016 )

Back