ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

การประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

18/Aug/2016
ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม และ น.ส.ชุติพร อธิเกียรติ์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ       ครั้งที่ 2/2559 ณ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)           (18 Aug 2016 )

Back