ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

การประชุมหารือ (Focus group Discussion) ในประเด็น “การจัดทำเกณฑ์ในการจัดหมวดหมู่บริการ และแนวทางเพื่อการประเมินสถานภาพและประสิทธิภาพด้านการให้บริการโลจิสติกส์"

18/Aug/2016

ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม เข้าประชุมหารือ (Focus group Discussion) ในประเด็น "การจัดทำเกณฑ์ในการจัดหมวดหมู่บริการ และแนวทางเพื่อการประเมินสถานภาพและประสิทธิภาพด้านการให้บริการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมบริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของไทย” ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ  ดำเนินงานโดย บริษัท ซี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล

อินฟอร์มเมชั่น จำกัด  ซึ่งได้รับมอบหมายจากสำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานโครงการฯ ( 18 Aug 2016 )

Back