ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

การจัดกิจกรรม Open House

31/Jul/2016
สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองฯ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้จัดกิจกรรม Open House และจัดสอบครั้งที่ 1 อาชีพผู้ควบคุมคลังสินค้า ชั้น1 ภายใต้โครงการสนับสนุนผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ           สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์สาขาจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และกระจายสินค้า ณ ศูนย์ทดสอบ บจก.นิ่มซี่เส็ง-โลจิสติกส์ ( 31 Jul 2016 )

Back