ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

การสัมมนา เรื่อง “ข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558

29/Jul/2016

ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม ร่วมเป็นวิทยากรการสัมมนา

เรื่อง "ข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์          จ.พระนครศรีอยุธยา ( 29 Jul 2016 )

Back