ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

งานสัมมนาเรื่อง “ยกระดับองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สู่มาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ”

28/Jul/2016
นายสุชัย สถาพร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ CB WSCBA นางรัณดา พลสิงหะ และนายพัฒนศักดิ์ เจนพิพัฒนนนท์ เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "ยกระดับองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สู่มาตรฐานสากล ISO/IEC  17024 ” ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จัดโดย MASCI ( 28 Jul 2016 )

Back