ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

คณะทำงาน CB WSCBA จัดสอบเสมือนจริง อาชีพผู้ควบคุมคลังสินค้า ชั้น1

10/Jul/2016
คณะทำงานองค์กรรับรองฯ ได้จัดสอบเสมือนจริง (DEMO) อาชีพผู้ควบคุมคลังสินค้า ชั้น 1 ณ ศูนย์ทดสอบ บจก.นิ่มซี่เส็งโล-  จิสติกส์ ถ.บรมราชชนนี บุคลากรประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สอบ 2 คนได้แก่ นางสาว  ชุติพร อธิเกียรติ และนางสาวสุจิตรา หาญบัญชากิจ, ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สอบ 2 คน ได้แก่ นางรัณดา พลสิงหะ และนางสาวอัชรภา พึ่งจีน, ผู้รับการประเมินจาก บจก.นิ่มซี่เส็งโล-      จิสติกส์ 2 คน และเจ้าหน้าที่สังเกตการณ์จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ คุณทักษพร เย็นตระกูล ( 10 Jul 2016 )

Back