ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

โครงการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2559

05/Jul/2016

ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคม         นางจารุวรรณ ชุมพาลี และนางรัณดา พลสิงหะ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้แทนจากสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2559 ณ สนง.ถ.เชื้อเพลิง ( 5 Jul 2016 )

Back