ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

คณะทำงาน CB WSCBA ร่วมประชุมภายใต้โครงการองค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ

01/Jul/2016
คณะทำงานองค์กรรับรองฯ ร่วมกับผู้แทนองค์กรรับรองฯ จากมหาวิทยาลัย ราชภัฏรำไพพรรณีและคุณทักษพร เย็นตระกูล ผู้จัดการโครงการสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ   จัดทำคู่มือแบบประเมินด้านปฏิบัติ อาชีพผู้ควบคุมคลังสินค้า ชั้น 2 – 4 ณ บจก.ทรัพย์สถาพรคลังสินค้า ถ.สี่พระยา ได้รับความอนุเคราะห์อาหารและสถานที่จาก นายสุชัย สถาพร อุปนายกสมาคม ( 30 Jun - 1 Jul 2016 )

Back