ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

การสัมมนาชี้แจงรายละเอียด “โครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ให้มีมาตรฐานระดับสากล”

27/Jun/2016
ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม, นางอมาพร โตคระวีระ, น.ส.ชุติพร อธิเกียรติ, นายสุกราน รักพ่วง กรรมการสมาคม และนางรัณดา   พลสิงหะ เจ้าหน้าที่สมาคม เข้าร่วมงานการสัมมนาชี้แจงรายละเอียด "โครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ให้มีมาตรฐานระดับสากล” ปีงบประมาณ 2559 ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการฯ โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตริช คอนเวนชั่นจังหวัดนนทบุรี   ( 27 Jun 2016 )

Back