ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2559”

25/Jun/2016
สมาคมฯ ได้รับแจ้งจากคณะที่ปรึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่า สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ได้ผ่านเกณฑ์การตรวจเอกสารรอบที่ 1 จึงได้มอบหมายให้นางรัณดา พลสิงหะ เจ้าหน้าที่ประสานงานสมาคมฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2559” ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ( 25 Jun 2016 )

Back