ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียม ความพร้อมของการใช้งานระบบสารสนเทศบริหารจัดการองค์กร ที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ”

24/Jun/2016

นางรัณดา พลสิงหะ และนายพัฒนศักดิ์ เจนพิพัฒนนนท์เจ้าหน้าที่ CB WSCBAเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เตรียม     ความพร้อมของการใช้งานระบบสารสนเทศบริหารจัดการองค์กร  ที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ” จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ โดยมี นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน ( 24 Jun 2016 )

Back