ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2559

22/Jun/2016
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2559 โดยมี ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม นายกสมาคมฯ  เป็นประธานที่ประชุม ณ ตึกกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์    ( 22 Jun 2016 )

Back