ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

การชี้แจงเกณฑ์การให้รางวัล โครงการประกวด “รางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ประจำปี 2559” (Excellent Logistics Management Award 2016) หรือ ELMA 2016

13/Jun/2016
ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม, นายสุชัย สถาพร, นางอมาพร         โคตระวีระ และน.ส.ชุติพร อธิเกียรติ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเกณฑ์การให้รางวัล โครงการประกวด "รางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ประจำปี 2559” (Excellent Logistics Management Award 2016)  หรือ ELMA 2016     จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์      โดยสำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า ( 13 Jun 2016 )

Back