ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลสมาคมดีเด่น ประจำปี 2560

คณะผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมการค้าภายใน ครบรอบ 74 ปี

23/May/2016
คณะผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมการค้าภายใน ครบรอบ 74 ปี ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และได้มอบเงินสนับสนุนสมทบกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างกรมการค้าภายใน จำนวน5,000 (ห้าพัน) บาท( 23 May 2016 )

Back